23.03.2017
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport

Záchranky česko-bavorského pohraničí zintenzivňují spolupráci

Záchranky česko-bavorského pohraničí zintenzivňují spolupráci
Pravidelná schůzka zástupců vedení projektu
Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá v... 
17.březen 2017 - 12:00

Od července loňského roku probíhá řešení mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb, jehož základní myšlenkou je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje při vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám a to jak v individuálních, tak i v hromadných případech.

I přesto, že Česká republika a Bavorsko mají již více než 25 let otevřené hranice a oboustranná spolupráce založená na příslušné legislativě probíhá v jiných oborech již roky, otázka spolupráce příhraničních záchranných zdravotnických služeb byla vyřešena až velmi nedávno skrze Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb, které zpracoval hlavně Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje, čímž udělal významný krok ve smyslu zvýšení efektivity spolupráce ZZS. Snahou projektových partnerů je nyní zpřesnit příslušné prováděcí aspekty praktické aplikace tohoto dokumentu.

Koordinátorem přípravy celého projektu se stala Fakulta zdravotnických studií ZČU, která v rámci řešení projektu koordinuje aktivity české strany a zároveň garantuje plnění vybraných klíčových aktivit. Předkladatelem projektu byl Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu je pak Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, která je hlavním partnerem Bavorského červeného kříže.

V rámci projektu budou řešeny různorodé aktivity směřující k dosažení hlavního cíle, kterým je dosažení rutinní přeshraniční spolupráce, transfer vědomostí, odstraňování jazykové bariéry a společná příprava strategií pro vytvoření a běh moderní a potřeby obyvatelstva maximálně respektující záchranné služby.


Praktickým a pro účely dosažení cílů projektu nezbytným prostředkem přípravy všech složek záchranných systémů jsou cvičení událostí s výskytem zraněných či zdravotně postižených osob, a to včetně mimořádných událostí s hromadným výskytem zraněných, na kterých se nejlépe ukáže jak potřeba vzájemné spolupráce, tak i problémy s tím spojené. Taková cvičení umožní zajistit teoretický i praktický trénink a tím i maximální připravenost záchranářů pro možné reálné situace. Proto byla do projektu naplánována právě tato činnost, která se zároveň stane podstatným zdrojem informací pro analytické cíle projektu.

„Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc. Cílem našeho projektu je zpřesnit podmínky pro realizaci prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí,“ uvedl hlavní řešitel projektu za FZS ZČU MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

V uplynulém týdnu proběhla ve středu 8. března na FZS ZČU v Plzni pravidelná schůzka zástupců vedení projektu za všechny partnery. V rámci ní byly projednávány výměnné studentské stáže na období březen – duben 2017, konference projektu plánovaná na 19. dubna i cvičení ve Světě záchranářů označované jako Salvátor plánované na 11. dubna. Výhledově byla pozornost věnována také přípravě velkého taktického cvičení v květnu 2018.

„Pozornost byla zároveň věnována stavu výstavby Koordinačního a koordinačního centra ve Furthu, pracím spojeným s analýzou právních a legislativních stránek přeshraniční spolupráce záchranných služeb, řešení jazykové problematiky, problematiky postupu při přípravě zdravotnické dokumentace, při mapování zdravotnických zařízení v příhraničí či profesnímu pojištění a jeho platnosti,“ doplnil MUDr. Bolek, Ph.D.

Plzenskenovinky.cz informovala Ing. Alena Lochmannová.

(jv,plzenskenovinky.cz foto:al)


Opilá žena se povalovala na plzeňském Náměstí Republiky

Opilá žena se povalovala na  plzeňském Náměstí Republiky
Opilá žena nezvládala kvůli svému stavu vysvětlit strážníkům značný nepořádek, který kolem ní našli.

Senioři diskutovali se starostou o problémech v Plzni

Senioři diskutovali se starostou o problémech v Plzni
Senioři ze Skvrňan uskutečnili v pátek svoji první ze série vycházek, které pro ně připravil Městský obvod Plzeň 3.

Bernard: Na opravu všech našich škol bychom potřebovali miliardu

Bernard: Na opravu všech našich škol bychom potřebovali miliardu
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila 21. března 2017 Plzeňský kraj. Během návštěvy si prohlédla dvě střední školy s technickým zaměřením, zavítala do dětského domova a také besedovala s řediteli středních škol.

Plzeň bude spolupracovat s Vojenským historickým ústavem

Plzeň bude spolupracovat s Vojenským historickým ústavem
Rada města Plzně schválila podpis Memoranda o spolupráci statutárního města Plzeň s Ministerstvem obrany České republiky, konkrétně s Vojenským historickým ústavem Praha.

Policisté kontrolovali vlaková nádraží a železniční přejezdy

Policisté kontrolovali vlaková nádraží a železniční přejezdy
Domažličtí policisté se v době od 7.00 hodin dne 14. března do 7.00 hodin dne 15. března 2017 zapojili do bezpečnostního opatření s názvem „24 Blue RAD“,. Opatření bylo orientováno na prevenci trestné činnosti v prostoru železnice na teritoriu Domažlicka.
 
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport
Regiony:
Nahoru
© REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. | Zobrazit klasicky